Ubezpieczenia podróży

Wymarzone wakacje mają odprężyć oraz skierować myśli na pozytywne tory. Nie wolno jednak zapominać o nieprzewidzianych wydarzeniach, szczególnie poza granicami kraju. Najlepiej skorzystać z dostępnych rozwiązań i przemyśleć wykupienie dobrego ubezpieczenia turystycznego.

Ranking ubezpieczeń turystycznych

Ładowanie wszystkich ofert…


Szczegółowe opisy firm oferujące ubezpieczenia:

Allianz, Aviva, Axa, Europa Ubezpieczenia, Generali, Link4, Mtu24.pl, Ocena Polis, Proama, Pzu, Rankomat, UbezpieczeniaOnline.pl, Uniqa, You Can Drive, Warta.

Co to jest ubezpieczenie turystyczne?

ubezpieczenie podrozneUbezpieczenie turystyczne to rodzaj polisy zawieranej pomiędzy klientem a wybranym towarzystwem ubezpieczeniowym. Polisę nabywa się przed podróżą za granicę (najczęściej). Służy zaspokojeniu potrzeb finansowych domowników i przedsiębiorstw, które mogą powstać w związku z realizacją ryzyka ukierunkowanego dla podmiotu podejmującego aktywność w zakresie turystyki oraz rekreacji.

Dostępne elementy ubezpieczenia:

 • Assistance – zapewnia pomoc i wsparcie w celu rozwiązania problematycznych sytuacji, do których może dojść za granicą, na przykład wyszukanie właściwej palcówki medycznej, tłumaczenie niezbędnych dokumentów, ochrona prawna czy wsparcie w codziennych czynnościach
 • Koszty leczenia – obejmuje pokrycie kosztów opieki zdrowotnej w razie choroby lub uszkodzenia ciała
 • Wypadkowe – odszkodowanie w przypadku trwałego urazu lub śmierci na skutek wypadku
 • Odpowiedzialności cywilnej – prawo do świadczenia powstaje, gdy ubezpieczony wyrządzi osobie trzeciej szkodę na zdrowiu, życiu lub mienia
 • Bagaż – nastąpi wypłata odszkodowania, jeśli bagaż ubezpieczonego, który nabył lub zabrał w podróż, został zniszczony bądź ukradziony
 • Podróż lotnicza – zwrot kosztów w razie opóźnienia dostarczenia bagażu i lotu. Jednocześnie zapewnia transport zastępczy w przypadku anulowania lotu
 • Dodatkowe na wypadek rezygnacji – zwrot kosztów, jeśli ubezpieczony nie mógł odbyć podróży z istotnych przyczyn, takich jak choroba, wypadek lub śmierć. Często obejmuje sytuacje, gdy klient musi skrócić czas przebywania za granicą i wrócić do domu

Firmy oferujące sprzedaż wycieczek oraz rezerwacje hoteli: Travelist, Booking.com

Jak wybrać ubezpieczenie turystyczne?

Najważniejszą częścią ubezpieczenia turystycznego są koszty leczenia, między innymi wizyty lekarskie, hospitalizacja, transport sanitarny czy powrót do kraju. Ich rekomendowana suma gwarantowana powinna wynosić 30 000 euro (minimalna 20 000 euro). Przy zakupie nie warto kierować się ceną, lecz zakresem ochrony. Zakres ochrony należy dostosować do celu i miejsca podróży, a przede wszystkim do liczby jego uczestników.

Na terenie Europy cząstkowo bezpłatną pomoc medyczną zapewnia tak zwana Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (w skrócie EKUZ). Poza granicami Europy najlepiej zwiększyć sumę gwarantowaną do 60 000 euro. W przypadku wyjazdu do krajów słynących z wysokich kosztów leczenia dobrym rozwiązaniem jest opcja bez sumy gwarantowanej, czyli najprościej rzecz ujmując nielimitowane leczenie.

Osoby cierpiące na przewlekłe choroby lub będące w ciąży powinny rozszerzyć zakres ochrony o dodatkową opcję, która zostaje zawarta w umowie (składka za wyższe ryzyko).

Dla osób uprawiających sporty za granicą liczne towarzystwa ubezpieczeniowe przewidują warianty zabezpieczające życie i zdrowie, a także sprzęt (przed kradzieżą, zniszczeniem lub zgubieniem) – szczególnie ukierunkowane na sporty ekstremalne, między innymi wspinaczki wysokogórskie, snowboard, skoki ze spadochronem czy narty.

Towarzystwa ubezpieczeniowe poszerzają zakres umowy o pracę umysłową (konferencje lub szkolenia) i fizyczną (zaliczana działalność niezarobkowa w postaci wolontariatu) za granicą.

Jeśli klient nie wybiera się za granicę, lecz pozostaje w Polsce, może ubezpieczyć swoją podróż w kraju, zapewniając sobie NNW, pokrycie kosztów leczenia w prywatnych placówkach, koszty rehabilitacji w razie niespodziewanego wypadku bądź odszkodowanie w przypadku zniszczenia czy też zgubienia bagażu lub sprzętu sportowego. Składka jest niewiarygodnie niska, dlatego warto przemyśleć zakup takowej polisy – około 1,08 zł za dzień. Za granicą koszt wzrasta do 2,57 zł dziennie.

Na dokładną cenę ubezpieczenia składa się długość pobytu, liczba osób, miejsce wyjazdu, charakter podróży, wybrany zakres ochronny i dodatkowe pakiety. Każdy przed zakupem polisy powinien ustalić swoje oczekiwania finansowe i potrzeby związane z realizacją aktywności rekreacyjnej w Polsce lub poza granicami kraju. Ponadto zalecane jest zapoznanie się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia, tak zwanym OWU wraz z wyłączeniami ochrony, dzięki temu klient nie rozczaruje się w przypadku odmowy ze strony ubezpieczyciela. OWU zawiera zakres, czas trwania odpowiedzialności towarzystwa, sposób ustalenia wysokości szkody, zasady wypłaty świadczeń, a także prawa i obowiązki obu stron umowy.

Czy warto kupić ubezpieczenie turystyczne?

ubezpieczenia turystyczne

Głównym powodem do nabycia ubezpieczenia jest komfort fizyczny i psychiczny. Polisa turystyczna zapewnia szereg niezbędnych rozwiązań w sytuacjach kryzysowych. Ubezpieczyciel, jeśli już wydarzy się nieszczęśliwy wypadek, poprowadzi swojego klienta za rękę, krok po kroku przez kolejne etapy: od udzielenia pierwszej pomocy, zorganizowania akcji ratunkowej, poprzez wskazanie najdoskonalszej placówki spełniającej wszelkie potrzeby, aż po zapewnienie transportu rodzinie i wsparcie tłumacza.

Osoby, które podróżują w celach zarobkowych, mogą po powrocie z kraju skorzystać z oferty zwrotu podatku z zagranicy dzięki firmie euro-tax.pl.

Zalety ubezpieczenia turystycznego

Nie powinno się rezygnować z wyrobienia karty EKUZ, warto jednak nie ograniczać się tylko do niej i pomyśleć o dodatkowym zabezpieczeniu.

Głównymi zaletami polisy turystycznej są:

 • Cel podróży nie jest narzucony z góry
 • Poza kosztami leczenia dostępne jest także assistance – wystarczy skontaktować się z osobą z infolinii
 • Placówki medyczne – zarówno prywatne, jak i publiczne. Należy pamiętać o limitach na świadczenia, które znajdują się w zapisach OWU
 • W razie śmierci lub ciężkiego uszkodzenia ciała polisa pokrywa transport medyczny do kraju bądź sprowadzenie zwłok
 • Szeroki zakres opcji dodatkowych

Wady ubezpieczenia turystycznego

Każdy produkt posiada swoje złe strony, którymi w tym przypadku są:

 • Cena
 • Dodatkowe warianty podwyższające składkę
 • Limity na świadczeniach i wyłączenie odpowiedzialności towarzystwa

Czy ten artykuł okazał się pomocny?

5

Ocena

5.0/5