Ubezpieczenia na życie

Kolejne etapy życia przynoszą zazwyczaj stabilną pracę oraz rodzinę. Los bywa jednak przewrotny, dlatego warto zainwestować we własne bezpieczeństwo, by móc bez przeszkód chwytać dzień. Ochrona na wypadek określonych wydarzeń i pomoc finansowa to istotne sprawy, należy zatem zastanowić się nad konkretnym rozwiązaniem. Ubezpieczenie na życie oferuje szeroki zakres ochronny, dopasowany do oczekiwań oraz potrzeb każdego potencjalnego konsumenta.

Ranking ubezpieczeń na życie

Ładowanie wszystkich ofert…


Szczegółowe opisy firm oferujące ubezpieczenia:

Allianz, Aviva, Axa, Europa Ubezpieczenia, Generali, Link4, Mtu24.pl, Ocena Polis, Proama, Pzu, Rankomat, UbezpieczeniaOnline.pl, Uniqa, You Can Drive, Warta.

Co to jest ubezpieczenie na życie?

ubezpieczenie na życieUbezpieczenie na życie to rodzaj polisy, której głównym zadaniem jest ochrona życia ubezpieczonego. W przypadku śmierci klienta instytucja ubezpieczeniowa gwarantuje wypłatę świadczenia na rzecz uposażonych. Oznacza to także koniec obowiązku opłacania składek. Produkt można nabyć na czas określony lub dożywotnio. Najczęściej występuje ubezpieczenie terminowe, czyli zabezpiecza konsumenta w ściśle wyznaczonym czasie, na przykład przez 30 lat. Polisa terminowa umożliwia dobranie znacznie większego zakresu ochronnego, między innymi wypadek, poważne zachorowanie, zdiagnozowanie nowotworu, pobyt w szpitalu lub uraz ciała.

Świadczenie zostaje wypłacone, jeżeli w trakcie trwania ochrony ubezpieczeniowej, miał miejsce wypadek.

Polisa dzieli się ze względu na konstrukcje:

 • Ubezpieczenia czyste – okres ochronny ze składką uśrednioną. Ubezpieczonemu nie wolno korzystać ze zgromadzonych środków finansowych
 • Ubezpieczenia mieszane – zabezpiecza oraz dodatkowo spełnia rolę oszczędnościową. Konsument może (w określonym w umowie zakresie) korzystać z odkładanych pieniędzy. Innymi słowy, są to ubezpieczenia z funduszem inwestycyjnym

Czy warto kupić ubezpieczenie na życie?

Ubezpieczenie na życie to produkt, którego wykupienie nie jest obowiązkowe. Jednakże w razie śmierci ubezpieczonego zapewni stabilność finansową najbliższym. Całkowita suma z polisy przypada uposażonym, jeśli odejście miało związek z:

 • Długotrwałą chorobą
 • Wypadkiem
 • Zawałem serca lub udarem mózgu
 • Zgonem na stole operacyjnym
 • Przyczynami naturalnymi

Towarzystwa ubezpieczeniowe wypłacają świadczenie w ciągu 30 dni od złożenia wniosku.

Ponadto polisa zabezpiecza zobowiązania finansowe w postaci na przykład kredytu hipotecznego bądź gotówkowego – regulowanie rat nie będzie negatywnie wpływało na płynność finansową najbliższych.

Pieniądze z ubezpieczenia na życie mogą pomóc w leczeniu lub rehabilitacji któregoś z członków rodziny. Kwota otrzymana z polisy pozwoli pokryć koszty wymaganej hospitalizacji czy też nierefundowanych przez Fundusz NFZ preparatów farmaceutycznych, dopóki główny żywiciel nie znajdzie lepszego źródła zarobku. Niektóre towarzystwa ubezpieczeniowe rozszerzają umowę o możliwość wypłaty świadczenia w przypadku losowych, nieszczęśliwych wydarzeń związanych ze stanem zdrowia ubezpieczonego niebędących skutkiem wypadku – aby znaleźć takie informacje, należy zajrzeć do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia (OWU).

Polisa na życie gwarantuje dzieciom dobry start w przyszłości. Oznacza to, że otrzymane świadczenie pozwoli pokryć codzienne wydatki oraz dalszą naukę, na przykład na renomowanej uczelni. Najczęściej oferowana kwota wystarcza na zapewnienie odpowiednich warunków dzieciom do momentu osiągnięcia ich pełnoletności.

Ubezpieczenie również zapewnia swoiste poczucie bezpieczeństwa. Ubezpieczona osoba nie musi martwić się o przyszłość rodziny w przypadku swojej śmierci czy też nieszczęśliwego wypadku doprowadzającego do niezdolności do pracy. Polisa stanowi formę zabezpieczenia.

Dla kogo ubezpieczenie na życie?

ubezpieczenie na życie rankingPolisa na życie to produkt dla każdego człowieka, dysponującego choćby niewielką sumą pieniędzy, które może wygospodarować z budżetu domowego. Wysokość składki zaczyna się od kilkudziesięciu złotych. Nawet niewielki wkład finansowy zabezpiecza przyszłość najbliższych.

Do zakresu ochrony można włączyć rodzinę: współmałżonka, dzieci, rodziców lub teściów. W ten sposób zapewnia się dodatkowe zabezpieczenie w sytuacji wystąpienia określonych w umowie zdarzeń, między innymi wypadek samochodowy, zachorowanie na raka lub przewlekła choroba.

Różnice w polisie indywidualnej i grupowej dotyczą czasu trwania i zakresu ochrony, sumy ubezpieczenia oraz formy opłacanych składek. Przed podpisaniem umowy warto sprecyzować swoje oczekiwania.

Polisa indywidualna to:

 • Możliwość samodzielnego ustalania rozszerzeń
 • Możliwość ustalenia wysokości świadczenia
 • Wybór częstotliwości opłacania składki
 • Określenie długości czasu trwania umowy
 • Wybór rodzaju ubezpieczenia – czy bardziej ma skłaniać się ku ochronie, oszczędnościom czy inwestycjom

W polisie grupowej zakres, suma, rodzaj i częstotliwość są z góry ustalone. Produkt kierowany jest do określonej grupy osób, na przykład pracowników jednej firmy. Oferta ze względu na szeroką i zróżnicowaną grupę docelową oferuje szeroki zakres ochronny w dość niskiej cenie.

Najczęściej obejmuje:

 • Zgon
 • Śmierć najbliższych
 • Chorobę
 • Nieszczęśliwe wypadki
 • Pobyt w szpitalu

Wypłacone świadczenie nie będzie należało do wysokich, to około 50 000 do 100 000 zł. Ubezpieczenie na większą sumę dotyczy wyłącznie oferty indywidualnej – około 300 000 zł.

Zalety ubezpieczenia na życie

Towarzystwa ubezpieczeniowe oferują dwa rodzaje polis na życie: terminowe i bezterminowe – to klient wybiera okres trwania zabezpieczenia w zależności od swoich oczekiwań oraz potrzeb. Dodatkowo każdą zawieraną umowę można rozszerzyć o kolejne świadczenia, takie jak:

 • Ubezpieczenie na wypadek niezdolności do pracy lub utraty pracy
 • NNW
 • Ubezpieczenie na wypadek ciężkiej choroby
 • Ubezpieczenie na wypadek urodzenia dziecka

Wspólna polisa nie tylko ochrania rodzinę, ale i znacznie odciąża budżet, niż wykupienie kilku ubezpieczeń. Dodatkowo jest wielofunkcyjna, łącząc funkcję ochronną, oszczędnościową i inwestycyjną.

Wady ubezpieczenia na życie

Oferty ubezpieczeniowe niestety posiadają również wady. Większość z nich należy wyszukać w umowie określonego towarzystwa – dokładnie przeczytać OWU wraz z wyłączeniami w polisie. Wyłączenia odnoszą się do zdarzeń, w przypadku których ubezpieczyciel nie wypłaci świadczenia. Ponadto w pakiecie – szczególnie grupowym – może znaleźć się zakres ochronny zupełnie niekorzystny i niepotrzebny.

Czy ten artykuł okazał się pomocny?

5

Ocena

5.0/5