Ubezpieczenia AC/OC

Ubezpieczenia komunikacyjne to najważniejszy segment ubezpieczeń na polskim rynku. Obejmują ponad 2/3 polis majątkowych, nie tylko pod względem przypisu składki, ale i wypłaconych odszkodowań. W skład polis komunikacyjnych wchodzą między innymi ubezpieczenia AC czy OC.

Ranking ubezpieczeń AC i OC

Ładowanie wszystkich ofert…


Szczegółowe opisy firm oferujące ubezpieczenia:

Allianz, Aviva, Axa, Europa Ubezpieczenia, Generali, Link4, Mtu24.pl, Ocena Polis, Proama, Pzu, Rankomat, UbezpieczeniaOnline.pl, Uniqa, You Can Drive, Warta.

Co to jest ubezpieczenie OC?

ubezpieczenia ac ocUbezpieczenie OC to obowiązek każdego kierowcy. W ten sposób pojazd mechaniczny zostaje zabezpieczony od odpowiedzialności cywilnej za wszelkie szkody powstałe w związku z uczestniczeniem w ruchu drogowym. Zakres ochrony obejmuje wszystkie roszczenia osób trzecich względem człowieka, który spowodował kolizje. Oznacza to, że kierowca nie zapłaci z własnej kieszeni za naprawę uszkodzonego pojazdu innej osoby. Koszty zostaną pokryte z polisy OC.

Za brak ważnego OC zgodnie z prawem kierowca może zostać ukarany grzywną w wysokości do 4200 zł – jeśli użytkuje pojazd bez ubezpieczenia od 14 dni lub więcej.

Ważność ubezpieczenia OC – poszkodowanego bądź sprawcy – da się samodzielnie sprawdzić na stronie Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Wystarczy przejść do zakładki Baza OC i AC, kliknąć Sprawdzenie ubezpieczenia OC, a następnie Identyfikacja umowy OC na dzień. Po wpisaniu numeru VIN lub numeru rejestracyjnego samochodu pojawią się dane o numerze polisy, nazwie towarzystwa ubezpieczeniowego, marce i modelu auta. Pozwoli to uniknąć sytuacji, w których sprawca poda nieprawidłowy numer polisy, przez co nie będzie możliwe ściągnięcie należnego odszkodowania.

Co to jest ubezpieczenie AC?

Ubezpieczenie AC, inaczej autocasco jest dobrowolne. Jego brak nie jest karany żadną grzywną. Instytucja ubezpieczająca pokrywa koszty na przykład naprawy auta po wypadku, który spowodował sam właściciel.

ubezpieczenia ac

Składka ubezpieczeniowa wyliczana jest na podstawie wartości samochodu – podobnie jak w przypadku OC. Jeśli kierowca zaniży wartość auta, w razie wypadku dostanie mniejsze odszkodowanie. Zawyżenie zaś może okazać się gwoździem do trumny w przypadku, gdy ubezpieczyciel uzna szkodę całkowitą. Zamiast pełnego odszkodowania właściciel pojazdu otrzyma jedynie różnicę między sumą polisy a wartością uszkodzonego mienia.

Dla kierowcy bezszkodowego zaleca się tak zwany udział własny, który ustala się samodzielnie. To stopień procentowy, o jaki zostanie pomniejszona kwota odszkodowania. Im wyższy wkład własny, tym niższa składka ubezpieczenia.

Alternatywą dla autocasco jest minicasco – niższe składki, niższe odszkodowanie i mniejsza ochrona.

Co obejmuje ubezpieczenie OC?

Polisa OC zabezpiecza kierującego pojazdem przed roszczeniami osób trzecich w sytuacji uszczerbku na zdrowiu, utraty zdrowia, uszkodzenia ciała, śmierci, uszkodzenia lub straty mienia. Do wspomnianych wydarzeń może dojść zarówno na drodze, jak i podczas postoju, garażowania, wsiadania bądź wysiadania z samochodu czy też jego rozładunku albo załadunku. Warto wspomnieć, że ubezpieczenie OC chroni nie tylko kierowcę, lecz także jego pasażerów.

Polisa pokrywa koszty szkód do 5 milionów euro w ramach rehabilitacji lub leczenia osoby poszkodowanej, a nawet dożywotnej renty i do 1 miliona euro na naprawę zepsutego mienia (samochodu, domu czy przydomowego ogrodzenia), a także:

 • Odszkodowania za stratę całkowitą
 • Wynajęcia samochodu zastępczego na czas naprawy samochodu w wyniku wypadku
 • Badania technicznego po naprawie uszkodzonego pojazdu
 • Holowania
 • Noclegu dla osób poszkodowanych
 • Akcji ratunkowej
 • Tłumacza
 • Zadośćuczynienia za na przykład śmierć bliskiej osoby lub utracenia korzyści majątkowych w przypadku niezdolności do pracy

Ubezpieczenie OC obejmuje zdarzenia takie jak:

 • Potrącenie pieszego albo rowerzysty
 • Zderzenie z innym uczestnikiem ruchu drogowego
 • Uszkodzenie pojazdu podczas postoju (samozapłon)
 • Potrącenie dzikiego bądź domowego zwierzęcia
 • Zniszczenie budynku, ogrodzenia czy obiektu publicznego, na przykład znaku drogowego

Polisa zabezpiecza kierującego pojazdem i jego pasażerów na terenie kraju, Unii Europejskiej, Chorwacji, Islandii, Norwegii oraz Szwajcarii.

Co obejmuje ubezpieczenie AC?

Ubezpieczenie AC obejmuje samochód, wyposażenie pojazdu (standardowe) i dodatkowe wyposażenie auta, jeśli zostało zgłoszone do polisy. Zakres autocasco nie jest regulowany prawnie.

W zależności od wybranych wariantów samochód będzie chroniony przed:

 • Uszkodzeniem spowodowanym przez osoby trzecie lub zwierzęta (dzikie bądź domowe)
 • Kolizją z innym pojazdem uczestniczącym w ruchu drogowym, człowiekiem, zwierzęciem bądź obiektem
 • Kradzieżą i usiłowaniem kradzieży
 • Kradzieżą wyposażenia pojazdu
 • Niespodziewanymi skutkami zjawisk atmosferycznych, na przykład powodzie, grad czy uderzenie pioruna
 • Pożarem
 • Wybuchem

Wyjątek stanowi lekkomyślność i rażące niedbalstwo kierowcy lub prowadzenie pod wpływem alkoholu oraz środków odurzających. Na odszkodowanie nie może liczyć także osoba, która nie posiada aktualnych badań technicznych.

Jakie są różnice pomiędzy ubezpieczeniami OC i AC?

ubezpieczenia oc Ubezpieczenia OC i AC przede wszystkim mają inny zakres i zasady działania. Ponadto AC nie jest dostępne w przypadku każdego samochodu.

Dodatkowo:

 • Polisa OC jest regulowana prawnie – zasady działania są wskazane ustawowo wraz z minimalną sumą gwarancyjną, jaką musi zagwarantować ubezpieczyciel i z zakresem, czyli między innymi, w jakim przypadku należy ubiegać się o odszkodowanie. Autocasco kierowca dopasowuje do swoich potrzeb i możliwości finansowych
 • OC jest obowiązkowe dla wszystkich posiadaczy pojazdów mechanicznych, natomiast AC to wybór kierowcy
 • Sumy gwarancyjne w przypadku OC są regulowane ustawowo.

Czy ten artykuł okazał się pomocny?

5

Ocena

5.0/5