Nasza Polityka prywatności i plików cookie (dalej „Polityka prywatności”) ma zastosowanie do użytkowników tej witryny (“Ty”, “Twój” lub “Użytkownik”).

Polityka prywatności jest dostarczana przez speekredyt.pl (“Firma”, “My”, “Nasze” lub “Nas”) w celu zapoznania Cię z tym, w jaki sposób zbieramy i przetwarzamy informacje za pośrednictwem naszej witryny (“Witryna”), oraz w celu ustalenia podstaw, na których przetwarzamy dane, które zbieramy.

Nasza Witryna zapewnia informacje na temat doradztwa finansowego i inwestycji, a czasami może zawierać odnośniki lub reklamy do zewnętrznych stron trzecich oraz innych treści stron trzecich (razem z Witryną, “Usługami”). Takie strony trzecie mają własne polityki prywatności (i pliki cookie). Jeśli decydujesz się odwiedzić te strony, zalecamy najpierw zapoznanie się z ich politykami prywatności, zanim podasz im jakiekolwiek dane osobowe.

Korzystając z Witryny, wyrażasz zgodę i akceptujesz praktyki opisane w tej Polityce prywatności dotyczącej danych, które zbieramy, oraz sposobów, w jakie przetwarzamy te dane.

Rodzaje zbieranych informacji

Dane osobowe

Możemy zbierać dane osobowe, gdy korzystasz z naszych usług finansowych.

Podczas korzystania z naszych usług finansowych możemy zbierać następujące informacje:

 • Dane kontaktowe i tożsamości, w tym Twoje imię, adres e-mail, lokalizację geograficzną, datę urodzenia, wiek oraz informacje dotyczące Twoich preferencji inwestycyjnych;
 • Dane finansowe, takie jak informacje o Twoich transakcjach finansowych, historii płatności, numerach kont bankowych itp.;
 • Dane dotyczące marketingu i komunikacji, w tym Twoje preferencje dotyczące otrzymywania materiałów marketingowych od nas i naszych partnerów oraz Twoje preferencje dotyczące komunikacji.

Powyższe dane osobowe są zbierane w celach marketingowych, w celu świadczenia usług doradztwa finansowego oraz w celu administrowania usługami finansowymi, które oferujemy.

Możemy również wykorzystywać Twoje dane osobowe w celach marketingowych, w tym do promowania naszych usług finansowych oraz w celu dostosowania oferty do Twoich preferencji inwestycyjnych.

Nie zbieramy żadnych szczególnych kategorii danych osobowych o Tobie (takich jak dane dotyczące Twojej rasy lub pochodzenia etnicznego, przekonań religijnych lub filozoficznych, życia seksualnego, orientacji seksualnej, poglądów politycznych, członkostwa w związkach zawodowych, informacji o Twoim zdrowiu oraz danych genetycznych i biometrycznych). Nie zbieramy również żadnych informacji dotyczących przestępstw karnych i wyroków.

Informacje nieosobiste

Korzystanie z naszych usług finansowych może prowadzić do zbierania niezidentyfikowalnych informacji dotyczących użytkowników (“Informacje nieosobiste”).

Informacje przekazywane przez Twoje urządzenie mogą być częścią zbierania informacji nieosobistych. Obejmuje to zanonimizowane informacje o użytkowaniu i dane techniczne (takie jak adres IP i inne identyfikatory online), a także pewne informacje o oprogramowaniu i sprzęcie, takie jak rodzaj przeglądarki i system operacyjny Twojego urządzenia, język i preferowane czasy dostępu do Witryny.

Informacje o Twojej aktywności na Witrynie mogą być również zbierane w celu poprawy funkcjonalności naszych usług finansowych.

Polityka plików cookie

Nasza Witryna używa plików cookie w celu zapewnienia Ci lepszego doświadczenia podczas korzystania z naszych usług finansowych.

Podczas korzystania z naszych usług finansowych na urządzeniu, do którego się logujesz, wysyłany jest mały plik z informacjami zwany „cookie”. Ułatwia to nawigację między stronami, automatycznie aktywując określone funkcje i śledząc Twoje preferencje, co przyczynia się do szybszej i łatwiejszej komunikacji między Tobą a usługami finansowymi, z których korzystasz.

Poniżej znajdziesz szczegółowe informacje na temat plików cookie używanych przez naszą Witrynę i powody, dla których są one wykorzystywane:

 • ‘Pliki cookie sesji’ – są to pliki przechowywane w pamięci tymczasowej podczas przeglądania i usuwane po zamknięciu przeglądarki. Są one konieczne do normalnego funkcjonowania naszej Witryny. Jeśli są one wyłączone, wydajność Witryny może być zmniejszona.
 • ‘Pliki cookie trwałe’ – są to pliki cookie, które zwykle są przechowywane przez dłuższy okres czasu (zazwyczaj 1 rok) przez firmę, która je ustawia. Na naszej Witrynie są one ustawiane przez dostawców usług stron trzecich, takich jak firmy analityki ruchu sieciowego stron trzecich, które monitorują i analizują Twoje interakcje z naszą Witryną, nad którymi nie mamy kontroli. Pliki cookie te mogą być jednym z następujących typów:
 • Pliki cookie analityczne/wydajnościowe: Są to pliki, które zbierają anonimowe dane odwiedzających. Pokazują nam, które części Witryny odwiedzający najczęściej, w jakiej kolejności i przez jak długi czas, abyśmy mogli zapewnić Ci łatwiejszy i bardziej efektywny dostęp do naszej Witryny.
 • Pliki cookie funkcjonalności: Pliki cookie te pomagają nam zidentyfikować Cię w przypadku powtarzających się wizyt, dzięki czemu możemy zapisać i przywołać Twoje preferencje podczas kolejnych wizyt.
 • Pliki cookie targetowania: Ten typ plików cookie śledzi strony i linki, do których się dostajesz, abyśmy mogli starać się ulepszyć odpowiedniość naszej Witryny do Twoich preferencji.

Kontynuując korzystanie z naszej Witryny, akceptujesz wykorzystanie powyższych rodzajów plików cookie i innych technologii śledzenia, które są opisane w tej Polityce prywatności. Pamiętaj, że pliki cookie nie zawierają żadnych informacji, które mogłyby pomóc w identyfikacji Ciebie jako jednostki.

Możesz wyłączyć pliki cookie, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki internetowej i wyłączając wszystkie lub niektóre pliki cookie. Należy jednak zauważyć, że może to prowadzić do obniżenia wydajności niektórych funkcji Witryny i Usług oraz ograniczenia ogólnego doświadczenia online, jeśli wszystkie pliki cookie są wyłączone.

Linki do stron trzecich

Ta Polityka prywatności nie obejmuje informacji prywatności (w tym plików cookie i innych technologii śledzenia), które mogą być zbierane przez strony trzecie, do których możesz wejść za pośrednictwem hiperłączy na naszej Witrynie. Nie mamy kontroli nad takimi stronami trzecimi. Każda taka strona ma własną politykę prywatności, którą powinieneś uważnie przeczytać, zanim podasz jakiekolwiek dane osobowe na tej stronie. Nie będziemy ponosić żadnej odpowiedzialności związanej z politykami takich stron trzecich. W związku z tym, jeśli zdecydujesz się przejść do któregokolwiek z tych miejsc, wszelkie ryzyka związane z korzystaniem z witryn stron trzecich, do których Cię skierowaliśmy, są świadomie i dobrowolnie ponoszone przez Ciebie jako użytkownika.

Jeśli zdecydujesz się udostępnić jakiekolwiek informacje osobiste stronie trzeciej, do której nasza Witryna lub Usługi Cię odsyłają, nasza Polityka prywatności nie będzie miała zastosowania.

Wykorzystanie Twoich informacji

Oprócz celów określonych w tej Polityce prywatności, informacje, które zbieramy od Użytkownika, mogą być wykorzystywane również do następujących celów:

 • Zgodnie z wszelkimi wymogami prawno-regulacyjnymi dotyczącymi naszych usług finansowych, w tym między innymi wszelkimi wymogami ustawowymi dotyczącymi udziału w jakichkolwiek konkursach udostępnianych przez naszą Witrynę.
 • Zachowanie bezpieczeństwa naszych usług finansowych.
 • Ocena odpowiedniości dostępnego treści dla Ciebie w zakresie doradztwa finansowego.
 • Ulepszanie i modyfikowanie naszych usług finansowych poprzez przeprowadzanie badań lub analiz.

Ponadto możemy wykorzystać dane w odpowiedzi na żądania rządowe zgodnie z obowiązującymi prawami i przepisami, lub w odpowiedzi na żądania sądowe lub żądania odpowiedniego organu prawnego.

Udostępnianie Twoich informacji

Dane zbierane przez nas mogą być udostępniane według poniższych zasad:

 • Dostawcy usług i inni: Firma może udostępniać Twoje dane osobowe określonym zaufanym dostawcom usług trzecich i partnerom biznesowym, aby pomóc im w wykonywaniu ich funkcji i przetwarzaniu danych użytkownika w imieniu Witryny.
 • Przeprowadzanie badań, analiz lub diagnostyki technicznej: Przetwarzanie zanonimizowanych danych dla stron trzecich zgodnie z opisanymi powyżej metodami będzie ściśle przestrzegać obowiązków dotyczących bezpieczeństwa określonych w tej Polityce prywatności oraz obowiązującego prawa.
 • Inne ujawnienia: Możemy udostępniać i ujawniać zanonimizowane dane doradcom, audytorom oraz potencjalnym inwestorom lub nabywcom Firmy. Takie dane mogą również być udostępniane naszym spółkom zależnym i filiom.
 • W przypadku transakcji korporacyjnej: W przypadku transakcji korporacyjnej, w której Firma ma interes, takiej jak na przykład fuzja, sprzedaż znacznej części działalności Firmy lub zakup innej działalności lub aktywów przez Firmę, możemy udostępnić informacje przyszłemu nabywcy lub sprzedawcy takich aktywów lub działalności.

Oprócz powyższych przypadków, informacje mogą być również udostępniane, jeśli uważamy, że ujawnienie takich informacji byłoby pomocne lub uzasadnione, aby spełnić jakikolwiek obowiązek prawny, żądanie rządowe lub obowiązujące prawo; egzekwowanie jakichkolwiek praw prawnych, takich jak własność intelektualna; podjęcie działań w przypadku jakichkolwiek nielegalnych działań lub innych rodzajów niewłaściwego postępowania, takich jak problemy z bezpieczeństwem i podejrzane oszustwa; egzekwowanie naszych wewnętrznych zasad; skorzystanie z naszych praw do kwestionowania roszczeń prawnych; i zapobieżenie szkodom naszym, Twoim lub jakiejkolwiek trzeciej strony w zakresie bezpieczeństwa lub praw.

Zachowanie Twoich informacji

Zachowujemy tylko dane osobowe i zanonimizowane dane przez okres wymagany przez nasze umowy i polityki w celu zapewnienia bezpieczeństwa i zgodności z prawem. Dokładamy wszelkich rozsądnych starań, aby zapewnić bezpieczeństwo i ochronę naszych danych zgodnie ze wszystkimi warunkami określonymi w tej Polityce prywatności.

Bezpieczeństwo i przesyłanie Twoich informacji

Poprzez interakcję z naszą stroną zgadzasz się, że przeczytałeś naszą Politykę prywatności i akceptujesz jej warunki dotyczące przechowywania i przetwarzania takich informacji. Postaramy się zrobić wszystko, co jest konieczne, aby zapewnić, że wszystkie dane zebrane od Ciebie są przetwarzane i przechowywane bezpiecznie i zgodnie z tą Polityką prywatności.

Dla Firmy istotne jest, aby miała odpowiednie zabezpieczenia zarówno dla Usług, jak i Twoich Danych Osobowych. Oznacza to, że realizacja i utrzymanie procedur związanych z bezpieczeństwem otrzymuje dużą uwagę: Firma stosuje standardowe polityki i procedury branżowe, aby zapobiec nieupoważnionemu wykorzystaniu jakichkolwiek Nieosobowych Informacji. Pomimo wszelkich naszych znaczących wysiłków na rzecz ochrony naszych danych, nie możemy zagwarantować, że będziemy w stanie zapobiec wszelkim nielegalnym próbom dostępu do nich lub jakiejkolwiek eksploatacji naszych Usług.

Niestety, przesyłanie informacji przez internet nie jest całkowicie bezpieczne. Firma podejmuje wszelkie możliwe środki, aby zabezpieczyć informacje, ale niemożliwe jest zagwarantowanie, że wszystkie informacje przekazane na naszą stronę internetową będą bezpieczne; każda transmisja internetowa odbywa się na własne ryzyko.

Firma działa na skalę globalną, co oznacza, że możemy potrzebować przesyłać Twoje Dane Osobowe do krajów wewnątrz i poza Unią Europejską (“UE”). Ważne jest, aby zauważyć, że ochrona danych i inne odpowiednie przepisy prawne krajów spoza UE mogą być mniej wszechstronne niż przepisy prawne i regulacje wewnątrz UE. W takiej sytuacji Firma będzie starała się podjąć wszystkie rozsądnie możliwe środki w celu zapewnienia Tobie równoważnego poziomu ochrony, jeśli chodzi o jakiekolwiek zanonimizowane dane zebrane od Ciebie. Korzystając z tej Witryny, wyrażasz zgodę na przesyłanie jakichkolwiek zanonimizowanych danych zgodnie z tą Polityką prywatności.

Osoby niepełnoletnie

Należy podkreślić, że jeśli masz poniżej 18 lat, nie masz prawnego prawa uczestniczenia w Usługach. Usługi te nie są przeznaczone do użytku przez osoby poniżej 18 roku życia.

Aktualizacje Polityki prywatności

Zdecydowanie zaleca się regularne ponowne przeczytanie tej Polityki prywatności, zwłaszcza że może być ona zmieniana od czasu do czasu, według naszego wyłącznego uznania. Zawsze znajdziesz najnowszą wersję Polityki prywatności na naszej Witrynie. W przypadku jakiejkolwiek istotnej zmiany zostaniesz poinformowany za pomocą Usług, jeśli to konieczne. Kontynuowanie korzystania z Usług oznacza, że akceptujesz zmiany w tej Polityce prywatności, a także wszelkie inne.

Kontakt

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące tej Polityki prywatności, nie wahaj się kontaktować z nami za pośrednictwem formularza kontaktowego znajdującego się na naszej Witrynie.

Author