Pożyczki na oświadczenie

Pożyczka na oświadczenie to jeden z wielu produktów finansowych dostępnych na rynku firm pożyczkowych. Na pierwszy rzut oka wydaje się, że pożyczka na oświadczenie cechuje się wysokim stopniem formalizacji procesu wnioskowania. Otóż jest to błędne u wielu przekonanie, które z prawdą niewiele ma wspólnego. Samo określenie „oświadczenie” wzbudza pewną niechęć i na myśl przywodzi długie wyczekiwanie w kolejce do urzędu skarbowego po stosowny dokument potwierdzający źródło i wysokość dochodów. Nic bardziej mylnego! Pożyczka na oświadczenie nie wiąże się z dostarczaniem do wybranej instytucji pozabankowej szeregu formalnych dokumentów, a jedyne oświadczenie złożone przez klienta jest wystarczającą deklaracją wnioskodawcy na temat osiąganych przez niego dochodów i kosztów życia. Dla wielu pożyczkobiorców jest to bardzo dogodne rozwiązanie, które pozwala przede wszystkim zaoszczędzić czas i szybko uzyskać finansowe wsparcie w nagłych, kryzysowych sytuacjach.

Oferty pożyczek na oświadczenie

Kwota pożyczki:
200 - 10000 zł
Pierwsza do 3.000 zł
Czas na spłatę:
30 - 30 dni
Pierwsza do 30 dni
Darmowa: Nie
Bez BIK: Nie
Bez zaświadczeń: Tak
Kwota pożyczki:
50 - 3000 zł
Pierwsza do 1.500 zł
Czas na spłatę:
30 - 30 dni
Pierwsza do 30 dni
Darmowa: Nie
Bez BIK: Nie
Bez zaświadczeń: Tak
Kwota pożyczki:
200 - 10000 zł
Pierwsza do 3.000 zł
Czas na spłatę:
30 - 45 dni
Pierwsza do 30 dni
Darmowa: Nie
Bez BIK: Nie
Bez zaświadczeń: Tak
Kwota pożyczki:
100 - 7500 zł
Pierwsza do 3.000 zł
Czas na spłatę:
30 - 61 dni
Pierwsza do 61 dni
Darmowa: Tak
Bez BIK: Nie
Bez zaświadczeń: Tak
Kwota pożyczki:
500 - 15000 zł
Pierwsza do 5.000 zł
Czas na spłatę:
30 - 30 dni
Pierwsza do 30 dni
Darmowa: Nie
Bez BIK: Tak
Bez zaświadczeń: Tak
Kwota pożyczki:
500 - 15000 zł
Pierwsza do 5.000 zł
Czas na spłatę:
30 - 30 dni
Pierwsza do 30 dni
Darmowa: Nie
Bez BIK: Tak
Bez zaświadczeń: Tak
Kwota pożyczki:
500 - 5000 zł
Pierwsza do 3.000 zł
Czas na spłatę:
30 - 30 dni
Pierwsza do 30 dni
Darmowa: Nie
Bez BIK: Nie
Bez zaświadczeń: Tak

*Zestawienie zostało sporządzone w oparciu o dane z ostatniego miesiąca.

Pożyczka na oświadczenie to produkt pozbawiony wszelkich biurokratycznych formalności, dzięki czemu wzbudza coraz większe zainteresowanie pożyczkobiorców w sektorze firm pozabankowych.

Niniejszy tekst w całości został poświęcony produktowi pożyczka na oświadczenie, który dostępny jest w ofercie firm pożyczkowych. Ma on na celu wzbogacenie wiedzy czytelników, zwłaszcza potencjalnych konsumentów, dotyczącej pożyczek na oświadczenie, warunków ich udzielania, procesu wnioskowania oraz zwiększenie świadomości zagrożeń i poczucia bezpieczeństwa. Tekst został podzielony na kilka odrębnych akapitów. Można w nich znaleźć treści, które dotyczą, m.in.:

 1. Pożyczki na oświadczenie jako finansowe wsparcie w nagłych,  kryzysowych sytuacjach.
 2. Warunków udzielania pożyczki na oświadczenie jako forma pomocy dla zadłużonych.
 3. Procesu weryfikacji wniosków oraz jego etapów.
 4. Bezpieczeństwa podczas ubiegania się o pożyczki na oświadczenie.
 5. Informacji wymaganych podczas wnioskowania o pożyczkę.
 6. Weryfikacji baz danych pod kątem figurowania zadłużenia.
 7. Rozróżnienia pojęć: kredyt na oświadczenie oraz pożyczka na oświadczenie.

Pożyczka na oświadczenie jako forma doraźnej pomocy

pożyczka na oświadczenieW czasach nieustannie zmieniającej się inflacji, wzrastających ogólnych kosztów życia, regularnego podnoszenia cen różnego rodzaju usług, nietrudno popaść w spiralę zadłużenia. W takich sytuacjach z pomocą przychodzą instytucje pożyczkowe, oferujące produkt pożyczka na oświadczenie, będący doraźnym, jak i długofalowym wsparciem finansowym w podbramkowych sytuacjach. Co najważniejsze z perspektywy potencjalnych klientów, większość firm pozabankowych posiada w swojej jakże bogatej i różnorodnej ofercie możliwość wzięcia pierwszej pożyczki dla nowych kontrahentów zupełnie za darmo. W praktyce oznacza to, że  pożyczka na oświadczenie nie wiąże się z żadnymi ukrytymi kosztami. Pożyczkobiorca w efekcie oddaje taką kwotę, jaką mu przyznano, bez żadnych opłat manipulacyjnych czy odsetek.

Pożyczka na oświadczenie to naprawdę bardzo korzystne i pomocne rozwiązanie w przypadku nagłej potrzeby dofinansowania budżetu domowego. Często są kołem ratunkowych w przypadku poważnej kolizji na drodze, nagłej utraty pracy czy choroby. Coraz więcej klientów korzysta z satysfakcją z pożyczki na oświadczenie jako finansowego wsparcia w trudnych sytuacjach, tym samym budując zaufanie do całego sektora instytucji pozabankowych.

Pożyczka na oświadczenie jako wsparcie finansowe dla osób zadłużonych

Pożyczka na oświadczenie zdaje się bardzo komfortowym rozwiązaniem zarówno dla przeciętnego Kowalskiego, jak i osoby posiadającej wyższy status społeczny. Przekrój klientów, którym udzielane są zobowiązania, jest bardzo szeroki, tak jak różnorodne są potrzeby osób wywodzących się z różnych sfer społecznych. Instytucje pożyczkowe zajmujące się profesjonalnie udzielaniem pożyczek posiadają proklienckie nastawienie, a swoje oferty w pełni dostosowują do zindywidualizowanych potrzeb konsumentów. Zatem pożyczka na oświadczenie udzielanajest zarówno osobom, które potrzebują dofinansowania urlopu wypoczynkowego, zakupu nowego samochodu, jak i spłaty innych długów. U firm pozabankowych jest możliwość wnioskowania o pożyczkę w celu spłaty innych zobowiązań finansowych. W celu uzyskania takiej należności potencjalni klienci muszą złożyć wniosek online, wypełniając formularz zgodnie ze stanem faktycznym, aby w krótkim czasie od jego złożenia móc cieszyć się uzyskanym wsparciem finansowym.

Jak wygląda proces weryfikacji wniosków?

Proces weryfikacji wniosku osób, które ubiegają się o produkt pod nazwą pożyczka na oświadczenie u wybranej firmy pożyczkowej, jest dużo bardziej komfortowy i klarowny niż ma to miejsce w przypadku wnioskowania o kredyt w placówce bankowej. W przeciwieństwie do wielu banków, gdzie wnioskowanie o kredyt wiąże się ze żmudnym, formalnym procesem składania stosu dokumentów, potwierdzających źródło i wysokość dochodów oraz analizą zdolności kredytowej kredytobiorcy, instytucje pożyczkowe bardzo otwarcie i przychylnie podchodzą do swoich klientów. Proces weryfikacji jest uproszczony do zbędnego minimum i nie wymaga dużego nakładu czasowego.

kredyt na oświadczenie

W celu ubiegania się o pożyczki na oświadczenie konsumenci są zobowiązani do złożenia wniosku w formie elektronicznej (online), a cały proces wnioskowania o finansowe wsparcie zamyka się w kilku, prostych etapach:

 1. Wybranie interesującej oferty – w tym celu należy wejść na stronę internetową danej instytucji pożyczkowej i zapoznać się z ofertą pożyczki.
 2. Korzystanie z symulatora pożyczek -symulator pożyczek pomaga określić wysokość miesięcznej raty udzielanej kwoty oraz ustalić końcowy termin jej spłaty w całości. W ten sposób należy ustalić parametry pożyczki i wybrać najbardziej komfortową opcję.
 3. Wypełnienie wniosku o pożyczkę – po ustaleniu całościowej kwoty pożyczki wraz z jej comiesięcznymi ratami oraz finalnym terminem spłaty należy poprzez stronę internetową wybranej instytucji pożyczkowej wypełnić rzetelnie wniosek o pożyczkę, podając dane zgodne ze stanem faktycznym. W formularzu podaje się takie dane jak: imię i nazwisko, numer pesel, serię i numer dokumentu tożsamości, dane adresowe oraz deklarację potwierdzającą źródło oraz wysokość zarobków wraz z danymi pracodawcy. Na podstawie wypełnionego wniosku firmy pożyczkowe sprawdzają jego wiarygodność wraz z przeglądem ogólnodostępnych baz beneficjentów KRD czy BIK.
 4. Weryfikacja tożsamości – weryfikacja tożsamości to kolejny, bardzo istotny etap procesu wnioskowania o pożyczki na oświadczenie. Odbywać się może na kilka sposobów, wedle preferencji konsumentów. Najpopularniejszą opcją wśród pożyczkobiorców jest weryfikacja konta bankowego poprzez wysłanie z własnego rachunku przelewu weryfikacyjnego w kwocie jednego grosza. Po zaksięgowaniu kwoty następuje potwierdzenie tożsamości. Inną formą jest weryfikacja tożsamości przy użyciu takich systemów jak Kontomatik, który zawiera szereg algorytmów, pozwalających na dokładną analizę parametrów pożyczkobiorcy wraz z weryfikacją konta bankowego. W pełni zautomatyzowany system na koniec generuje decyzje o przyznaniu pożyczki na oświadczenie.
 5. Rozmowa z konsultantem – u części pożyczkodawców ma ona kluczowe znaczenie w procesie podjęcia decyzji o przyznaniu pożyczki na oświadczenie. Konsultant sprawdza dokładność wypełnionego wniosku, potwierdzając dane podane w formularzu oraz informuje o rozpatrzeniu decyzji.
 6. Otrzymanie pożyczki – zazwyczaj w ciągu 15 minut od otrzymania decyzji o przyznaniu pożyczko na oświadczenie następuje przelew środków na wskazany rachunek bankowy.

Dodatkowe informacje dla instytucji pożyczkowych

Pożyczka na oświadczenie to w pełni interaktywny produkt, który pozbawiony jest swojej stacjonarnej postaci. Innymi słowy, wnioskodawca nie musi fizycznie wstawić się w instytucji, aby móc wnioskować o zobowiązanie finansowe. Pożyczkobiorcy mogą otrzymać pieniądze bez wychodzenia z domu, oszczędzając tym sposobem swój cenny czas, a cały proces wnioskowania odbywa się online. Oprócz wyżej podanych informacji, które należy zawrzeć podczas wypełniania wniosku, firmy pożyczkowe mogą potrzebować dodatkowych informacji, które pozwolą usprawnić proces weryfikacji. Do tych informacji należą:

 • Posiadanie konta bankowego – istotne z uwagi na formę otrzymania należności oraz procesu weryfikacji;
 • Inne zadłużenia oraz zdolność kredytowa – w przypadku posiadania innych zobowiązań pożyczkobiorcy otwarcie podchodzą do wykorzystania produktu pożyczka na oświadczenie jako forma spłaty innych należności konsumentów;
 • Ilość osób w gospodarstwie domowych będących na utrzymaniu wnioskującego – ważny czynnik pozwalający ustalić średnie miesięczne koszty życia pożyczkobiorcy.

Wyżej wymienione informacje mają na celu potwierdzenie wiarygodności klientów, starających się o produkt pożyczka na oświadczenie. Jest to forma zabezpieczenia się ze strony instytucji pożyczkowych na wypadek popełnienia przestępstwa finansowego lub składania fałszywych zeznań. Prawdomówność wnioskodawców bardzo łatwo zweryfikowaćprzykładowo sprawdzając historię zatrudnienia pożyczkobiorcy, którzy podają dane kontaktowe aktualnego pracodawcy. Tego typu działaniami profilaktycznymi firma może uchronić się przed ewentualnym przestępstwem, oraz podtrzymać swoją renomę oraz pozycję na rynku usług finansowych.

Sprawdzanie baz przy wnioskowaniu o pożyczki na oświadczenie

Pożyczka na oświadczenie to łatwo dostępny produkt znajdujący się w ofercie instytucji pozabankowych. Przystępne i klarowne warunki jej udzielania nie oznaczają jednak całkowity brak restrykcji. Każde zobowiązanie finansowe musi być monitorowane przez szereg instytucji, które mają na celu przeciwdziałanie przestępstwom finansowym. Z tego powodu przed udzieleniem pożyczki konsumentom, firmy pożyczkowe dość dokładnie sprawdzają zdolność oraz historię kredytową beneficjentów. Potencjalni klienci są sprawdzani w bazach danych takich jak Biuro Informacji Kredytowej BIK. Przy czym należy jednak rozróżnić produkty pożyczka na oświadczenie oraz pożyczka bez sprawdzania baz, gdyż znacząco różnią się one pod kątem aspektu windykacyjnego. W przypadku produktu pożyczka na oświadczenie sprawdzanie wierzytelności konsumentów sprowadza się głównie do bazy BIK. Natomiast w drugim przypadku instytucje pożyczkowe luźniej podchodzą do tej kwestii. W przeciwieństwie do banków, firmy pożyczkowe znacznie mniej restrykcyjnie podchodzą do konsumentów ze złą historią kredytową, wprowadzając do swojej szerokiej oferty usług finansowych produkt pożyczka dla zadłużonych.

Warto też rozróżnić dwa pojęcia, które są często mylnie stosowane zamiennie na określenie pożyczki w sektorze firm pożyczkowych. Podstawowe rozróżnienie dotyczy się etymologii nazw kredyt oraz pożyczka. Pożyczka na oświadczenie to produkt, który dostępny jest w ofercie wyłącznie firm pożyczkowych profesjonalnie zajmujących się udzielaniem korzystnych zobowiązań finansowych. Natomiast kredyt na oświadczenie dotyczy sektora bankowego i wiąże się z dużym stopniem formalizacji procesu wnioskowania, w którym kredytobiorcy są rzetelnie sprawdzani przez banki pod kątem historii kredytowej oraz źródeł uzyskiwanych dochodów. Kredytów wedle prawa bankowego udzielają wyłącznie banki oraz prywatni przedsiębiorcy. Tak więc pożyczka na oświadczenie oraz kredyt na oświadczenie to dwa odrębne produkty, które znajdują się w różnych, częściowo powiązanych ze sobą sektorach usług finansowych.

Bezpieczeństwo podczas wnioskowania o pożyczkę na oświadczenie

Jak to mówią: ostrożności nigdy za wiele! Stare porzekadło świetnie się sprawdza w wielu aspektach życia, w szczególności związanych z finansami.

W przypadku wnioskowania o produkt pożyczka na oświadczenie instytucje pożyczkowe zabezpieczają się na wiele sposobów, między innym weryfikują tożsamość oraz rachunek bankowy pożyczkobiorców. Również klienci mają możliwość zabezpieczenia się na wypadek naruszenia prawa ze strony instytucji pożyczkowych. Aby zwiększyć poczucie bezpieczeństwa i świadomość warunków środowiska pożyczkowego, warto:

 • Zapoznać się dokładnie z warunkami udzielenia pożyczki przed przystąpieniem do wypełnienia formularza pożyczkowego;
 • Wziąć pod uwagę wysokość, miesięczne raty oraz termin spłaty zobowiązania;
 • Zweryfikować wiarygodność wybranej instytucji pożyczkowej – w tym celu warto przejrzeć ogólnodostępną bazę danych Rejestru Instytucji Pożyczkowych, który podlega Komisji Nadzoru Finansowego;
 • Skorzystać z dostępnych źródeł wiedzy, traktujących o sektorach firm pożyczkowych w ten sposób zwiększając swoje rozeznanie oraz wiedzę w tym zakresie.

Tych kilka prostych rad zwiększa własne poczucie bezpieczeństwa i pozwala uchronić się na wypadek przestępstwa finansowego. Warto też skorzystać z doświadczeń innych wnioskujących, znajomych czy przyjaciół, którzy korzystali z usług firm pożyczkowych.

Czy ten artykuł okazał się pomocny?

5

Ocena

5.0/5