Kredyty firmowe

Według ustawy kredyt bankowy, zawierany jest pomiędzy bankiem a kredytobiorcą na określony w umowie czas, w którym instytucja bankowa oddaje osobie zainteresowanej do dyspozycji określoną kwotę pieniędzy potrzebną do zrealizowania danego celu. Kredytobiorca ma obowiązek wykorzystania środków na określony cel wraz z dotrzymaniem warunków umowy oraz zwrotu wraz z jej odsetkami i prowizjami. Na naszym rynku możemy spotkać się z kilkoma rodzajami kredytów, również wyspecjalizowane w kierunku przedsiębiorstw. Osoby posiadające małe firmy, nieposiadające osobowości prawnej, niemające obowiązku zakładania konta firmowego, mogą skorzystać z kredytu firmowego w ramach konta osobnego. Również w tym przypadku, należy określić cel działalności. Musimy pamiętać o dokumentowaniu transakcji, które zostały wykorzystane za pomocą środków z kredytu. Dzięki temu unikniemy nieprzyjemności ze strony organów skarbowych.

Ranking kredytów firmowych

Ładowanie wszystkich ofert…


Kredyt firmowy a podatek

Wzięcie kredytu nie jest przychodem, natomiast spłata nie jest kosztem. Jest to świadczenie zwrotne.

kredyt firmowy dla kogo

Sytuacja jest jednak inna jeśli mówimy o odsetkach, prowizjach oraz wydatkach na zabezpieczenie kredytu. Według urzędu skarbowego ww. wydatki mogą być uznane za koszty firmowe. Dzięki temu może zmniejszyć nasz przychód, który mamy do opodatkowania.

Bardzo ważnym i oczywistym czynnikiem wpływającym na zaliczenie odsetek do kosztów uzyskania przychodu jest fakt, że muszą być one opłacone. Księgowane odsetki w podatkowej księdze przychodów i rozchodów podatnik nie uwzględnia te, które są zawarte w umowie, ale w którym dniu zostały zaksięgowane. W praktyce opłacone odsetki są księgowane za pomocą wyciągu z konta.

Innym sposobem rozliczane są odsetki z kredytu, który został przyznany w celu nabycia środka trwałego. W tym przypadku należy księgować odsetki z datą zawartą w umowie, a nie jak to było w wyżej wspomnianym przypadku datą zaksięgowanych środków.

Kredyt firmowy a obca waluta

Podczas brania kredytu na rozwój swojej działalności  można spotkać się z kredytem waloryzowanym kursem obcej waluty. Tego typu kredyt zaciągany jest w polskiej walucie, natomiast jej spłata uzależniona jest od kursu danej waluty. W przypadku tego kredytu mogą pojawić się przychody i koszty. Dosyć często się zdarza, że przedsiębiorca, który zaciągnął kredyt w obcej walucie, musi zwrócić bankowi kwotę wyższą lub niższą od tej, którą posiada w umowie. Jeśli kwota do spłaty okaże się niższa od tej na umowie kredytowej, wtedy powstaje przychód. Odwrotna sytuacja, czyli kwota wyższa od tej, co na umowie sprawi, że pojawią się nam koszty.

Uwaga! Rozliczenia wahań kursu walut odnoszą się tylko i wyłącznie do rat kapitałowych. Nie dotyczą one odsetek od kredytu.

Na rynku możemy się spotkać również z kredytem walutowym, który zaciągany jest w danej walucie i w takiej samej jest spłacany. Również i tutaj mogą pojawić się przychody i koszty za sprawą różnic kursowych. Tego typu sytuacje mogę mieć miejsce jeśli między dniem udzielenia kredytu a jego spłatą zmieni się kurs walutowy. Jeśli spłacimy kredyt po kursie wyższym, wtedy będziemy mieli koszty. Przychód nastąpi w odwrotnej sytuacji, kiedy kurs jest niższy w dniu spłaty, aniżeli był w dniu zawarcia umowy.  

Sprawdź Expander oraz Open Finance!

Czy ten artykuł okazał się pomocny?

5

Ocena

5.0/5