Bank BPH sesje przychodzące i wychodzące

Godziny księgowania w Bank BPH

Sesje Elixir to system rozliczeń między bankami, dzięki temu systemowi instytucje bankowe  w Polsce wykonują przelewy środków pieniężnych. Jest to elektroniczny system,  który  został opracowany i kontrolowany przez Krajową Izbę Rozliczeń.

Większa część istniejących  w naszym kraju banków posiada sesje wychodzące i przychodzące. Jest ich najczęściej trzy i są one o różnych godzinach. Dzięki temu przelanie środków z  banku nadawcy do banku odbiorcy trwa zazwyczaj kilka godzin.

Jeżeli zdarzy się sytuacja, że przelew zostanie zlecony w weekend lub święto, księgowanie pieniędzy nastąpi w najbliższym dniu roboczym.


Bank BPH

Bank BPH kiedy wychodzą przelewy?

Przelew z banku zostanie wysłany o godzinie:

10:30 14:30 17:00

Bank BPH kiedy przychodzą przelewy?

Zaksięgowanie przelewu na rachunku banku zostanie o godzinie:

11:45 15:45 17:00


Kiedy dojdzie przelew w Bank BPH?

Przelewy z innych banków, które zostały wykonane w dniu wolnym od  pracy oraz te wykonane po ostatniej sesji w systemie ELIXIR zostaną zaksięgowane na koncie klienta banku BPH najbliższym dniu roboczym.

Bank BPH ma w swojej ofercie przelewy natychmiastowe. Środki na koncie odbiorcy pojawią się w ciągu kilku minut.

Informacje o Bank BPH

Bank BPH SA jest bankiem ogólnopolskim i uniwersalnym. Siedziba banku znajduje się w Gdańsku. Bank należy wyłącznie do General Electric Company. Zadaniem jego jest zajmowanie się  obsługą udzielonych do dnia 4 listopada 2016 roku kredytów hipotecznych.

Nie przyjmuje  nowych klientów.

Obsługiwał ponad 2 miliony klientów, posiadał około 500 placówek znajdujących się we wszystkich województwach. W swojej ofercie dysponował usługami kredytowymi, depozytowymi oraz rozliczał klientów detalicznych i instytucjonalnych. Świadczył usługi  dużym przedsiębiorstwom, które powiązane były z rynkiem międzynarodowym, małym i średnim firmom, oraz jednostkom branży publicznej. Obsługa klientów przeprowadzana była w placówkach bankowych oraz przez inne opcjonalne kanały. Jednym z nich był kanał elektroniczny, był on jedną, coraz częstszą, wybieraną przez bank opcją, aby świadczyć swoje usługi. Bank był częścią grupy kapitałowej, dzięki której podmioty wchodzące w jej skład uzupełniały ofertę produktów banku. Bank zyskał bankowość hipoteczną, usługi ubezpieczeniowe oraz usługi leasingowe

W grudniu 2001 roku została przeprowadzona Fuzja dwóch banków giełdowych (Banku Przemysłowo-Handlowego SA i Powszechnego Banku Kredytowego SA w Warszawie). Oba banki, każdy osobno jako komercyjny został wydzielony ze struktur Narodowego Banku Polskiego w lutym 1989 roku.

W następstwie tej fuzji  nastąpiło powstanie trzeciego banku w Polsce pod względem ilości aktywów. Zsumowane aktywa Banku BPH na koniec 2002 roku wynosiły prawie 43 mld złotych. Swój udział rynkowy jako bank komercyjny, w podstawowych produktach bankowych posiadał w 10%, wliczając również jego udział w kredytach mieszkaniowych dla osób prywatnych.

Bank BPH PBK  w tej strukturze działał do 2007 roku a z jego usług, korzystało ponad dwa miliony klientów, mając do dyspozycji kilkaset oddziałów w całym kraju. W niedługim czasie banki zostały rozdzielone, a większość akcji BPH przejął Bank Pekao.

W 2008 roku spółka otrzymała nową szansę. Wykupiona została przez General Electric Company.

Rok później nastąpiło połączenie BPH z GE Money Bankiem, który również należał do General Electric (GE).

W 2016 roku, kiedy akcje BPH stały się w całości własnością GE, nastąpiło połączenie  część Banku BPH z Alior Bankiem. Od tego momentu bank przejął w obsługę wyłącznie klientów indywidualnych, którzy spłacają kredyt hipoteczny. W tym roku również wszystkie akcje zostały wycofane z Giełdy Papierów Wartościowych.

Czy ten artykuł okazał się pomocny?

5

Ocena

5.0/5

Michał Patrykowski

Absolwent Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu oraz Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Specjalista w zakresie Rachunkowości i Finansów. Karierę w finansach zaczynał w 2010 r. w Banku Millennium S.A.

Odpowiedz

Twój adres e-mail nie będzie opublikowany. Wymagane pola są zaznaczone *